НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор по  ЈН ОП 1.1.4/2018 “Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе   одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)”. Уговор је потписан на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке.
Можете преузети овде JNOP 1.1.4 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovora

Leave a Reply