НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка пословног софтвера MS Office  и других софтвера“.
Поступак је спроведен кроз поступак јавне набавке мале вредности број ЈН МВ 1.1.9-2/2018.

Можете преузети овде1.1.9-2 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

 

Leave a Reply