УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ – 3. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 3.  на добијенo питањe – сугестију  од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНМВ 1.2.28/2018 – Услуге ревизије.
Можете преузети овде3. POJAŠNJENJE JNMV 1.2.28 2018

Leave a Reply