Одлука о додели уговора: ЈНОП 131/2018 ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, орн: 45262300

Дана 13. априла 2018. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова; ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ – МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ, орн: 45262300, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно групи понуђача, овлашћени члан групе:
Welding ZR, Velika Plana, Bulevar Despota Stefana 42, PIB: 102658445
у заједничкој понуди, члан:
Požarevac kop ZR, Požarevac, Lučica, PIB:102322597, извршење уговора.
Одлука о додели уговора у прилогу: Odluka o dodeli Ugovora Hitne intervencije

Leave a Reply