ЈНМВ 1.2.6-II/2018Угоститељске услуге- Партија II -Прослава славе, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-II/2018 Угоститељске услуге-Партија II-Прослава славе, Обавештење о закљученом уговору,

можете погледати овде:ЈНМВ 1.2.6-II. 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply