УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга   –” Услуге ревизије”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности  ЈНМВ 1.2.28/2018.
Можете преузети овде JNMV 1.2.28 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА PozivZaPodnosenjePonude 1.2.28

 

Leave a Reply