ЈНМВ 2.2.23Н/2018 УСЛУГЕ ГПС ПРАЋЕЊЕ ВОЗИЛА, ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА