МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТС НА ЛОКАЦИЈИ : МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2018 – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1   на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.10/2018 – Машински и грађевински радови на изградњи ТС на локацији: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2018.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.10 2018 Појашњење 1

 

Leave a Reply