ЈНОП 1.1.4/2018 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручија Пожаревца (ТС), Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНОП 1.1.4/2018 Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе одржавања топлификационог система за конзумно подручије Пожаревца ( ТС), донела Одлуку о додели уговора.

можете преузети овде:JNOP 1.1.4/2018 Odluka o dodeli ugovra

Leave a Reply