ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци  услуга- Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска.  Уговор је потписан на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности ЈН МВ 1.2.12/2018.
Можете преузети овде1.2.12 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

Leave a Reply