Одлука о додели уговора: 1331/2018 ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП, ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС, орн: 450000000

Дана 26. марта 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке, радова;
ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВКП ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ ТОПЛОВОДНОЈ МРЕЖИ И ТПС, орн: 450000000, oдговорно лице наручиоца донело је одлуку о додели уговора, након спроведеног поступка, прихватајући предлог комисије, која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда у предметној јавној набавци и предлогу о додели уговора, учеснику у поступку јавне набавке односно понуђачу: СЗР Пожарева коп, Пожаревац, Лучица, Лучица бб, ПИБ: 102322597
Одлука о додели уговора у прилогу:
Odluka o dodeli Ugovora Investiciono odrzavanje-gradjevinski radovi

Leave a Reply