ЈНМВ 1.1.10-II/2018 Набавка ХТЗ опреме по партијама,II Партија-Службена одећа и обућа. Одлука о додели уговора.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.10-II/2018 Набавка ХТЗ опреме по партијама, 2.Партија -Службена одећа и обућа донела Одлука  о додели уговора,

можете преузети овде: JNMV 1.1.10-II-2018 odluka o dodeli ugovora

Leave a Reply