НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела одлуку о закључењу уговора  за предметну јавну набавку добара ЈН МВ 1.1.9-2/2018, “Набавка пословног софтвера  Ms office и других софтвера.
Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности  број ЈН МВ 1.1.9-2/2017  у циљу закључења угвора.
Можете преузети овдеODLUKA O DODELI JNNV 1.1.9-2 2018

 

Leave a Reply