ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга -Партија 1-Пословни ручак. Измењена конкурсна документација,

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга, Партија 1-Пословни ручак, Измењена конкурсна документација

можете преузети овде:ЈНМВ 1.2.6-I/2018 ПОСЛОВНИ РУЧАК- ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија 1

Leave a Reply