МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 -МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала 1. Појашњење на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.3.21/2018 – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 Милоша Обилића 36А.
Можете пруезети овде ЈНОП 1.3.21 2018 Појашњење 1

Leave a Reply