ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга Партија I Пословни ручак,Позив и конкурсна документацију.