ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељских услуга Партија I Пословни ручак,Позив и конкурсна документацију.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.6-I/2018 Набавка угоститељких услуга Партија I Пословни ручак,донела Одлуку, Позив и конкурсну документацију

можете преузети овде:POZIV 1.2.6-I-2018-Ugostiteljske usluge-пословни ручак, ЈNMV 1.2.6-I-2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-Партија I ,

 

Leave a Reply