МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ТОПЛОВОДА ЗБОГ УРЕЂЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на замени топловода због уређења јавних површина”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2017.

Можете преузети овдеJNOP 1.3.10 2018 Poziv Za Podnosenje PonudeJNOP 1.3.5 2018 Poziv Za Podnosenje Ponude КОНАЧНА ЈНОП 1 3 5 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Leave a Reply