ЈНМВ 1.2.6-II/2018 Набавка угоститељских услуга-Набавка славе, појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожареавц је за ЈНМВ 1.2.6-II/2018 Набавка славе одговорила на појашњење бр 1.

Можете преузети овде:JNMV 1.2.6- 2018, 1. POJAŠNJENJE

Leave a Reply