ЈНМВ 1.1.17/2018 Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС, Обавештење о закљученом уговору.