МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТС НА ЛОКАЦИЈИ: МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2018 – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на изградњи  ТС  на локацији Мале локације”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.10/2018.
Можете преузети овде JNOP 1.3.10 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA MALE LOKACIJE JNOP 1.3.10 2018 Poziv Za Podnosenje Ponude

Leave a Reply