ЈНМВ 1.2.6 /2018 Угоститељске услуге по партијама, II Партија-Прослава славе, Позив и конкурсна документација.