ЈНМВ 1.2.6 /2018 Угоститељске услуге по партијама, II Партија-Прослава славе, Позив и конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.2.6/2018 по партијама, 2. Партија-Прослава славе, Позив и конкурсну документацију

можете преузети овде:POZIV 1.2.6-II-2018 slava-Ugostiteljske usluge, ЈНМВ 1.2.6-II-2018 К. ДОКУМЕНТАЦИЈА 2018-Партија 2

Leave a Reply