НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОFТВЕРА МS OFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара–” Набавка пословног софтвера Ms Office  и другох софтвера”. Набавка се спроводи у поновљеном поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.9-2/2018.
Можете преузети овде PONOVLJENI 1 1 9-2 2018 KONKURSNA MS OFFICE POZIV JNMV 1.1.9-2 2018

 

Leave a Reply