ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА – ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска”.  Набавка се спроводи кроз поступак јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.2.12/2018.
Можете преузети овде JNMV 1-2-12 2018 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈ PozivZaPodnosenjePonude 1.2.12

Leave a Reply