ЈНМВ 1.1.10-2/2018 НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ, II ПАРТИЈА, НАБАВКА СЛУЖ. ОДЕЋЕ И ОБУЋЕ, ПОЗИВ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о покретању ЈНМВ 1.1.19-2/2018 Набавка ХТЗ опреме, II Партија, Набавка службене одеће и обуће, Пози и Конкурсну документацију,

можете преузети овде:POZIV JNMV 1.1.10-II-2018 HTZ II PARTIJA NABAVKA SLUŽ. ODEĆE I OBUĆE,   JNMV 1.1.10-2018 HTZ II-PARTIJA NABAVAKA SLUŽ. ODEĆE I OBUĆE, Кonkursna  dokumentacija.

Leave a Reply