НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС)- ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке   добара – “Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе      одржавања топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС)”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.4/2018.
Можете преузети овде JNOP 1.1.4 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA CEVI jnop 1.1.4 2018 PozivZaPodnosenjePonude pdf

 

Leave a Reply