НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електричне енергије. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.18/2018.
Можете преузети овде
JNOP 1.1.18 218 ODLUKA O DODELI

Leave a Reply