УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА – ПОСЛОВНИ СИСТЕМ АПОЛО – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – Услуге одржавања рачунарских лицебци и софтвера – пословни систем Аполо. Набавка је спроведена кроз преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ЈН ПП 1.2.10/2018.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JN PP 1.2.10 2018

Leave a Reply