Обавештење о закљученом уговору: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА ОРН: 773312100

Дана 21. фебруара 2018. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности: КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100, након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са групом понуђача;
СР Транс коп Јанковић Малиша ПР, Шапине, ПИБ: у заједничкој понуди: Борислав Милошевић ПР Зеленило Милошевић, Пожаревац, Милоша Поцерца 24, ПИБ:
Објављујемо обавештење у прилогу; Obavestenje o zakljucenom ugovoru

Leave a Reply