МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ РАСАДНИК СЕВЕР НА ЛУЧИЧКОМ ПУТУ У ПОЖАРЕВЦУ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор по  спроведеном поступку јавне набавке у отвореном поступку ЈН ОП 1.3.20/2017 за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији Расадник север на лучичком путу у Пожаревцу.
Можете преузети овдеJNOP 1.3.20 2017 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

 

Leave a Reply