НАБАВКА ПОСЛОВНОГ СОФТВЕРА MS OFFICE И ДРУГИХ СОФТВЕРА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка пословног софтвера MS Office  и других софтвера“. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.9/2018.
Можете преузети овде POZIV JNMV 1.1.9 2018, JNMV 1.1.9 2018 KONKURSNA MS OFFICE

Leave a Reply