УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА – ПОСЛОВНИ СИСТЕМА APOLO -ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРАТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –” Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера – пословни систем Apolo” .
Набавка се спроводи кроз преговарачки поступак без објављивања позива за достављање понуда број ЈНПП 1.2.10/2018.
Обавештење можете преузети овде JN PP 1.2.10 2018 ObavestenjeOPokretanjuPostupka

 

Leave a Reply