МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ РАСАДНИК СЕВЕР НА ЛУЧИЧКОМ ПУТУ У ПОЖАРЕВЦУ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – “Машински и грађевински радови на локацији Расадник север на лучичком путу у Пожаревцу” Набавка је спроведена кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.20/2017.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JNOP 1.3.20 2017

 

Leave a Reply