МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 10/59 И 11/59 БОЈАНЕ ПРВУЛОВИЋ 54 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – “Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54”. Набавка је спроведена у преговарачком поступку са објављивањем јавног позива ЈН ПП 1.3.13/2018.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI JN PP 1.3.13 2018

Leave a Reply