НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка електричне енергије”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.18/2018.
Можете преузети овде JN OP 1.1.18 2018 POZIV EL. ENERGIJA JNOP 1.1.18 2018 EL.ENERGIJA KONKURSNA

 

 

Leave a Reply