МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ТС НА ЛОКАЦИЈИ – МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ – ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о измени уговора о јавној набавци  „Машински и грађевиснки радови на изградњи ТС на локацији „Мале локације 2017“. Уговор је склопљен по ЈНОП 1.3.11/2017.
Можете преузети овде JNOP 1.3.11 2017 OdlukaOIzmeniUgovoraOJavnojNabavci

Оставите одговор