ЈНМВ 2.2.31Н/2017 Сервис опреме видео надзора и противпровалне опреме-Обавештење о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је донела одлуку о обустави поступка за предметну јавну набавку ЈНМВ 2.2.31Н/2017 Сервис опреме видео надзора и противпровалне опреме:

Можете преузети овде:JNMV 2.2.31N/ 2017 Obaveštenje o  obustavi postupka

Leave a Reply