ЈН ОП 1.3.14-2/2017 Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54-Одлука о обустави поступка

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈН ОП 1.3.14-2/2017 Машински и грађевински радови на локацији ТПС 10/59 и 11/59, Бојане Првуловић 54, донела Одлуку о обустави поступка,

Можете преузети овде:JN OP 1.3.14-2/2017, Odluka o obustavi postupka

Leave a Reply