Измењена конкурсна документација ЈВНМ 2.2.11Н/2017 Редован преглед ПП апарата, испитивање хидрантних црева и ванредно пуњење апарата

ЈП Топлификација је донела одлуку о измени конкурснуе документације за ЈНМВ 2.2.11Н/2017,

Конкурсну документацију можете преузети овде:2.2.11. N 2017 JNMV IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply