ЈНМВ 2.1.12Н/2017 Телекомуникациона опрема (WI-FI, access point)-Kонкурсна документација

ЈП Топлификација је донела одлуку о покретању ЈНМВ 2.1.12Н/2017 Телекомуникациона опрема (WI-fi Access point)-Конкурсну документацију,

можете преузрти овде:2.1.12. N 2017 JNMV KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

Leave a Reply