МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ РАСАДНИК СЕВЕР НА ЛУЧИЧКОМ ПУТУ У ПОЖАРЕВЦУ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на локацији Расадник север на лучичком путу у Пожаревцу “.   Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.20/2017.
Можете преузети овде 1.3.20 2017 PozivZaPodnosenjePonudeJN OP 1 3 20 2017 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply