ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА- ПОЈАШЊЕЊА 1, 2 И 3, 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1, 2  и Појашњење бр 3.  на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  ЈНОП 1.2.13/2017 – Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска.
На основу појашњења бр. 1, измењена је конкурсна документација и продужен је рок за достављање понуда.
Можете преузети овде Појашњење 1, ObavestenjeOProduzenjuRokaZaPodnosenjePonuda, ЈНОП 1.2.13 2017 2. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА пројекат, Појашњење 2 Појашњење3.

 

Leave a Reply