Обавештење о закљученом уговору: ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА

Дана 20. децембра 2017. године по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности услуга  ЈНМВ 1219/2017
ТЕРМОВИЗИЈСКО СНИМАЊЕ ТРАСЕ ВРЕЛОВОДА ИЗ ВАЗДУХА
ОРН:71353200
након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем;
SGS Beograd Ltd, Beograd, Jurija Gagarina 7b, PIB: 100289766
Објављујемо обавештење у прилогу;
Obavest o zaklj Ugovoru

Leave a Reply