ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА- ИЗМЕЊЕНА КОНКУРНС ДОКУМЕНТАЦИЈА

 JП „Топлификација“ Пожаревац је на основу уочених техничких грешака у објављеној конкурсној документацији за ЈНОП 1.2.13/2017- Израда пројекта за грађевинску дозволу станица за подизање притиска,  извршила измену конкурсне документације.
Можете преузети овде 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА пројекат

 

 

Leave a Reply