ЈНМВ 2.2.31 Н/2017 Сервис опреме видео надзора и противпровалне опреме, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је донела Одлуку о покретању ЈНМВ 2.2.31Н/2017 Цервис опреме видео надзора и противпровалне опреме, Конкурсну документацијум

Можете преузети овде: JNMV 2.2.31 N /2017  KONKURSNA DOKUMЕNTACIJA

Leave a Reply