НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка горива и ТНГ”набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности број ЈНМВ 1.1.6/2017.
Можете преузети овде ODLUKA O DODELI 1.1.6 2017

Leave a Reply