ЕЛЕКТРОРАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ТПС – ОДЛУКА О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о закључењу Уговора за предметну јавну набавку радова – Електрорадови на одржавању ТПС. Поступак се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.3.26/2017.
Можете преузети овде ODLUKA 1.3.26 2017

Leave a Reply