УСЛУГА СРЕЂИВАЊА АРХИВСКЕ ГРАЂЕ И РЕГИСТАРТУРСКОГ МАТЕРИЈАЛА (АРХИВИРАЊЕ) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор  за набавку услуга “Услуга сређивања архивске грађе и регистратурског материјала (архивирање). Набавка је спроведена ради закључења Наруџбенице по ЈН МВ 2.2.8н/2017.
Можете преузети овдеJNMV 2.2.8N Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply