ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА БР. 3

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 3 по  ЈН 1.1.13-3/2017-2 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2017-2  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN 1.1.13-3 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply