ЈНМВ 1.1.6/2017 Набавка горива и ТНГ, Појашњење бр.1

ЈП Топлификација Пожаревац је за предметну ЈНМВ 1.1.6./2017 Набавка горива и ТНГ, донела појашњење на постављено питање од заинтересованог понуђача, Појашњење можете погледати овде:JNMV 1.1.6- 2017 Nabavka goriva i tng, 1. POJAŠNJENJE

Leave a Reply