ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ СТАНИЦЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ ПРИТИСКА – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке услуга  –”Израда пројекта за грађевинску дозволу станице за подизање притиска”. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.2.13/2017.
Можете преузети овде PozivZaPodnosenjePonude 1 2 13 ЈНОП 1.2.13 2017 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА пројекат коначно

 

Leave a Reply